chuong trinh tuyen duong guong  ??nguoi con hieu thao ?? nam 2019

Chương trình Tuyên dương gương “Người con hiếu thảo” năm 2019

Tuyên dương gương “Người con hiếu thảo” năm nay có 24 đại biểu vinh dự được tuyên dương gương “Người con hiếu thảo” Quận 4 giai đoạn 2017 – 2019, đây là những hạt nhân đã góp phần giữ gìn, vun đắp và lan tỏa những giá trị tốt đẹp những truyền thống văn hóa gia đình, giá trị đạo đức về lòng hiếu thảo trong xã hội.

Quận Đoàn 4 TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 405 Hoàng Diệu, Phường 5, Quận 4, Tp.HCM
Điện thoại: (08) 39 402 061 - Email: doantncsquan4@gmail.com
Copyright © 2014 Quandoan4.thanhphohochiminh.vn. All Rights Reserved
Quản trị website: Đ/c Hồng Hạnh (0933.058.412)
Thiết kế website bởi ESCO