Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đoàn viên, thanh niên năm 2019

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đoàn viên, thanh niên năm 2019 với gần 100 người tham gia.

          Chiều ngày 7/11, đã diễn ra buổi khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đoàn viên, thanh niên năm 2019 với gần 100 người tham gia. Đến dự có đồng chí Trần Mai Chí, Bí thư Quận Đoàn 4.
 

(Đồng chí Trần Mai Chí - Bí thu Quận Đoàn trao hoa cho Báo cáo viên
Lâm Quang Minh - PGĐ TT.BDCT)

(Học viên trả lời câu hỏi trong lớp bối dưỡng 6 bài LLCT)
(Học viên phát biếu trong lớp tập huấn)

 
          Chương trình là một hoạt động thường niên do Quận Đoàn phối hợp cùng Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận tổ chức nhằm tăng cường công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên trên địa bàn quận. Qua đó giúp cho các bạn trẻ nắm vững những vấn đề lý luận cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, hệ thống chính trị nước ta và nhiệm vụ của thanh niên trong thời kỳ mới. Việc học tập còn gắn với việc quán triệt các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, công tác xây dựng Đoàn, lồng ghép các vấn đề thời sự trong nước và quốc tế hiện nay.
 

Quận Đoàn 4 TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 405 Hoàng Diệu, Phường 5, Quận 4, Tp.HCM
Điện thoại: (08) 39 402 061 - Email: doantncsquan4@gmail.com
Copyright © 2014 Quandoan4.thanhphohochiminh.vn. All Rights Reserved
Quản trị website: Đ/c Hồng Hạnh (0933.058.412)
Thiết kế website bởi ESCO