Bác Hồ và Ngày Quốc tế Lao động 1/5

Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, nước nhà được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 22-C/NV/CC ngày 18/2/1946 về những ngày nghỉ Tết, kỷ niệm lịch sử và lễ tôn giáo, trong đó công bố: Ngày 1/5 là một trong những ngày lễ chính thức và công nhân, lao động cả nước được nghỉ một ngày có hưởng lương. Kể từ đây, ngày 1/5 được coi là một trong những ngày lễ chính thức hằng năm của Nhà nước ta.

   
         Năm 1924, trên đất nước Xô-viết, lần đầu tiên, Bác Hồ tham dự kỷ niệm ngày 1/5. Cũng nhân dịp này, Người ký tên vào lời kêu gọi của Quốc tế nông dân gửi nông dân toàn thế giới ủng hộ cuộc đấu tranh và củng cố tình đoàn kết chiến đấu với  giai cấp công nhân. Cũng ngày này, Bác Hồ nhận được giấy mời của Ban Chấp hành Quốc tế cộng sản tham gia cuộc mít-tinh kỷ niệm Ngày Quốc tế lao động 1/5 tại Hồng Trường và phát biểu ý kiến tại cuộc mít-tinh của nhân dân lao động Matxcơva kỷ niệm ngày lễ lớn này.
 

Sắc lệnh số 22-C/NV/CC

      Tiếp sau đó, trong quyển "Đường kách mệnh" xuất bản năm 1927, khi trình bày về Quốc tế thứ hai, Bác Hồ đã nhấn mạnh nghị quyết Đại hội I về ý nghĩa của Ngày Quốc tế Lao động 1/5. Cùng nghị quyết này, Bác Hồ nhắc nhở Nhân dân ta phải tiến hành kỷ niệm ngày lễ lớn này.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Bác Hồ, trong quá trình chuẩn bị tiến tới thành lập Đảng, đặc biệt, từ sau khi Đảng ra đời, kỷ niệm ngày 1/5 trở thành một yêu cầu quan trọng, cần thiết đối với cách mạng của nhân dân ta vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

         Ngày 01/5/1929, Đại hội toàn quốc của Việt Nam Thanh niên Cách mệnh đồng chí Hội họp ở Hương Cảng được tiến hành. Ngày này, nhiều nơi trong nước, công nhân bãi công, rải truyền đơn, treo cờ đỏ để kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động.

        Sau khi Đảng ra đời 03/02/1930, một làn sóng đấu tranh đòi độc lập nổ ra khắp nước, từ thành thị đến nông thôn. Nhân dân lao động đã tổ chức treo cờ Đảng ở nơi công cộng, rải truyền đơn ở các đường phố, chợ búa, công sở địch. Nhiều cuộc mít-tinh biểu tình, bãi công, tuần hành thị uy được tiến hành ở nhiều nơi.
 
        Trên cơ sở làn sóng đấu tranh sôi sục ấy, Đảng chủ trương lấy việc kỷ niệm ngày 1/5 phát động một cao trào cách mạng rộng lớn. Đây là lần đầu tiên, kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động được tổ chức công khai, rầm rộ, có quy mô lớn, gắn liền với cuộc đấu tranh cách mạng đang diễn ra là bước ngoặt của cao trào 1930 - 1931.

         Sau cao trào cách mạng 1930 - 1931, việc kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động, tuy không tiến hành rầm rộ ở bên ngoài, song vẫn được tổ chức đều đặn trong các lao tù của đế quốc. Các chiến sĩ cộng sản bị bắt giam kỷ niệm ngày 1/5 trong nhà tù để giữ vững  tinh thần đấu tranh, chuẩn bị bước vào cuộc đấu tranh mới tất thắng, song vô cùng khó khăn, gian khổ.

           Trong cao trào cách mạng dân chủ 1936 - 1939, lợi dụng nhiều điều kiện hoạt động công khai hợp pháp, Đảng lãnh đạo Nhân dân tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động một cách trọng thể, nhằm  đạt những mục tiêu cụ thể, thiết thực. Ở Sài Gòn, bộ phận công khai của Đảng tổ chức mít-tinh có hàng ngàn người tham gia với các khẩu hiệu đòi tự do, dân chủ, triệt để thi hành luật lao động, đòi tăng lương, giảm sưu thuế, chống chiến tranh, ủng hộ hòa bình, ủng hộ Liên Xô, ủng hộ cuộc kháng chiến của nhân dân Trung Quốc và Tây Ban Nha. Ở Hà Nội, cuộc mít-tinh được tổ chức một cách hợp pháp với 25 ngàn người thuộc các tầng lớp tham gia, hô to các khẩu hiệu đòi tự do, dân chủ, chống phát - xít và chiến tranh.

         Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, ngày 1/5 trở thành ngày hội lớn của Nhân dân lao động, là một dịp biểu dương lực lượng mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

         Ngày 01/5/1946, lần đầu tiên trong lịch sử nước ta, Ngày Quốc tế Lao động 1/5 được tổ chức kỷ niệm mít tinh trọng thể tại Hà Nội, với sự tham dự của 20 vạn nhân dân lao động. Nhân dịp này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Lời kêu gọi: “Cùng đồng bào toàn quốc! Cùng anh chị em lao động! Ngày 1/5 là một ngày Tết chung cho tất cả các nước trên thế giới. Đó là một ý nghĩa đoàn kết rất sâu xa. Ở nước ta, lần này là lần đầu tiên đồng bào ta, anh chị em lao động ta được tự do đón tiếp ngày 1/5. Vậy nên nó có ý nghĩa đặc biệt sâu xa hơn nữa. Đối với chúng ta nó là một ngày để cho thế giới biết rằng: Ngày này chẳng những là ngày Tết Lao động, mà cũng là ngày Nhân dân đoàn kết. Đoàn kết để giữ vững tự do dân chủ. Đoàn kết để kiến thiết nước nhà. Đoàn kết để xây dựng một đời sống mới”.

         Từ sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước đến nay, ngày 1/5 vừa là ngày kỷ niệm Quốc tế Lao động lại vừa là điểm xuất phát của nhiều phong trào thi đua lao động xây dựng quê hương. Có thể nói, Ngày Quốc tế Lao động 1/5 rõ ràng đã sớm đến với phong trào yêu nước của Nhân dân Việt Nam. 
Thấm nhuần tư tưởng của Bác, ngày Quốc tế Lao động hằng năm đã trở thành ngày hội lớn, ngày Tết đầy ý nghĩa của Nhân dân lao động trên cả nước. Theo đó, Nhân dân lao động trong cả nước đã và đang tích cực ra sức thi đua, lập nhiều thành tích, đoàn kết rộng rãi, thắt chặt mối quan hệ gắn bó với nhau. Trong giai đoạn hiện nay, những thời cơ mới đang đến nhưng cũng có không ít những thách thức lớn, người lao đông Việt Nam đã và đang chủ động, tự tin, phát huy truyền thống tốt đẹp để đạt được những thành quả to lớn hơn trong lao động sản xuất, góp phần thực hiện thành công quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Mỹ Duyên
(Theo Ban Quản lý Lăng Chủ tịch HCM

Quận Đoàn 4 TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 405 Hoàng Diệu, Phường 5, Quận 4, Tp.HCM
Điện thoại: (08) 39 402 061 - Email: doantncsquan4@gmail.com
Copyright © 2014 Quandoan4.thanhphohochiminh.vn. All Rights Reserved
Quản trị website: Đ/c Hồng Hạnh (0933.058.412)
Thiết kế website bởi ESCO